Büyüme değerleri gerektirir.

Yapıştırıcı bantlarımız birçok bileşen içerir.

Gelişmiş küreselleşme, Lohmann için pek çok yeni fırsat sunuyor. Bunlar, yararlanmaya istekli olduğumuz fırsatlardır. Lohmann Group, bunu başarmak için gereken her şeye sahiptir: 160 yıllık gelenek, etkileyici yapıştırıcı bantlar ve en sonuncusu, açıkça belirlenmiş bir değer kümesine göre hareket eden çalışanlar.

Sorumluluk

Bağlılık ve sorumluluk şirketimizi tanımlar. Bu, kendinden emin ve yetkili kararlar alma özgürlüğüne dayanmaktadır. Her bireyin sorumluluğu eylemlerimizin odak noktasıdır. Sadece sorumluluktan bahsetmiyoruz, ona göre davranıyoruz.

Girişimcilik

Girişimci düşünme, sürekli büyüme için hayati önem taşımaktadır. Çalışanlarımız arasında risk, bağlılık ve inisiyatif almaya hazır olmayı teşvik ediyoruz. Stratejik düşünme ve yeni bir çığır açma arzusu, tüm girişimci eylemlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Küresel Düşünme

Dünyayı bir ağ olarak görmekteyiz. Küresel işimiz ve ilişkilerimiz grubumuzun büyümesini ve rekabetçiliğimizi korumaktadır. Yerel olarak hareket ederken bile küresel durumu her zaman göz önünde bulundurmaktayız.Müşterilerimizin gereksinimlerine küresel olarak cevap verir ve kültürlerarası gelişimi destekleriz.

Performans

Çalışanlarımızın motivasyonunun yüksek olması, yüksek performans seviyemizi sağlar ve belirleyici bir rekabet faktörüdür. İddialı hedeflerimizi sistematik olarak takip eder ve müşterilerimiz için katma değerli çözümler üretiriz. Şeffaf ve açık iletişim bunun bir parçasıdır.

Güven

"Güven, yaratıcı ve ileriye dönük bir çalışma tarzının temelidir. Lohmann, açıklığı ve hoşgörüyü savunmaktadır. Yalnızca bir ekip olarak başarılı olabiliriz. Görüşlerimizi açıkça ifade ederiz, kapsamlı bilgi vermekteyiz ve bölümler arası düşünme ve davranışı destekleriz.Tüm paydaşlarımızla güvenilir ilişkiler sürdürmekteyiz. "