Lohmann Şartları ve Koşulları

Lohmann Turkey

Versiyon of 14 Mayıs 2018

Not: Şartlar ve koşullar Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin gereklerine uygun olarak gözden geçirilmiş ve ayarlanmıştır.

 

Satınalma Koşulları

 1. Genel

  Bu Satın Alma Koşulları, tüm ticari / iş sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca mevcut ve gelecekteki iş ilişkileri için de geçerlidir. Gelecekteki siparişler verildiğinde, bu Satın Alma Şartlarına daha fazla atıfta bulunmak gerekmeyecektir

  “Tedarikçi Davranış Kuralları” da geçerlidir ve bu Satın Alma Koşulları ile birlikte sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Her iki dokümanı web sitemizde bulabilirsiniz: www.lohmann-tapes.com.

  Çelişkili standart şartlar ve koşullar, özellikle satış şartları, ticari / iş işlemleri bakımından açıkça reddedilir. Sadece bizim tarafımızdan yazılı olarak onaylandığı takdirde başvuruda bulunacaktır. Farklı sözlü anlaşmalar, özellikle sözlü olarak ulaşılanlar da, yalnızca yazılı olarak onayladığımız takdirde bağlayıcı olacaktır. Bir sözleşmenin akdi, çelişkili standart şartlar ve koşullar nedeniyle başarısız olmayacaktır.
   
 2. Siparişler; Fiyatlar

  Siparişler yalnızca yazılı olarak verilebilir (mektup, faks, PC-faks, e-posta ile). Sözlü olarak verilen siparişler ancak yazılı olarak onayladığımızda geçerlidir.

  Tedarikçi, fiyatları ve en kısa teslim süresini veya tarafımızca belirtilen teslim süresini belirterek, siparişlerimizi derhal yazılı olarak onaylamalıdır. Belirtilen fiyatlar sabittir ve yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça tüm yardımcı maliyetleri, özellikle paketleme, nakliye ve sigorta masraflarını içerir. Aksine anlaşma yapılması durumunda, navlun ve paketleme masrafları faturalarda ayrıca belirtilmelidir. Sipariş numaramız, teslimat notları ve faturalar dahil tüm yazışmalarda belirtilmelidir.
   
 3. Mal / hizmet teslimi; performans

  Mal / hizmet teslimi için öngörülen veya kabul edilen sürelere ve tarihlere uyulmalıdır. Bir sipariş kabul edildiğinde, mal / hizmetlerin teslim süresi sipariş tarihinde geriye dönük olarak başlar. Teslim süresine veya son teslim tarihine uyulmaması durumunda, Tedarikçi gecikmenin nedenlerini ve muhtemel süresini derhal bildirmelidir. Malların / hizmetlerin teslimi için mutabık kalınan sürelere veya son teslim tarihlerine uyulmadığı takdirde, Yüklenicinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle makul bir süre uzatıldıktan sonra sözleşmeden çekilme ve / veya tazminat talep etme hakkına sahip olacağız. Yüklenici, Yüklenicinin sorumlu olduğu malların / hizmetlerin, teslimat süresine bağlı kalarak yapılanların geç teslim edilmesi sonucu oluşan ek masrafları ödemek zorundadır.

  Geç teslimatın kabul edilmesi, diğer taleplerin feragat edilmesi anlamına gelmez. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, teslimatlar öngörülen veya kararlaştırılan varış yerine “adrese teslim” temelinde olacaktır. Ticari / iş işlemlerinde varış yeri aynı zamanda performansın yeri olacaktır.

  Nakliye araçları açıkça öngörülmedikçe veya kararlaştırılmadıkça, Tedarikçi, iyi niyet ilkelerine uygun olarak uygun bir nakliye yöntemi seçmelidir. Tedarikçi, nakliyeciye ilişkin gerekli formaliteleri ele almalıdır.

  Gümrük işlemleri ile ilgili tüm yükümlülükler, özellikle ihracat belgelerinin işlenmesi, Tedarikçi tarafından kendi masrafından karşılanmalıdır. Tedarikçi bize masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ithalat belgelerini (örneğin ihracat lisansları veya tercihli sertifikalar) vermekle yükümlüdür..

  AB’nin tercihli düzenlemeler yapmış olduğu ülkelerden yapılan teslimatlarda, yabancı menşeli malların tercihli muamele hakkına sahip olmasını bekliyoruz. Bu şartı yerine getirmeyen mallar teslim edilirse, Tedarikçi AB gümrük vergisini ödemek zorundadır .

  Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Tedarikçi kısmi teslimat yapma veya sipariş edilen miktardan daha fazla veya daha az teslimat yapma hakkına sahip değildir. Tedarikçinin sorumlu olduğu nedenlerle yapılan kısmi ve tamamlayıcı teslimatlar, fatura değerinden bağımsız olarak Tedarikçinin masrafından karşılanmalıdır ve öncelik tanınmalıdır. Bu, başka iddiaları uygulama hakkımızı etkilemez. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, mal teslimatları aşağıda belirtilen sürelerde yapılmalıdır. Daha sonra varış yapar ise, bir sonraki iş gününe kadar boşaltma mümkün olmayacaktır. Aşağıda belirtilen sürelere uymamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyetler, bu tür bir başarısızlıktan sorumlu olmadığımız sürece, Tedarikçi tarafından karşılanmalıdır.

  Pazartesi-Perşembe: 07: 30-17:30
  Cuma: 07: 30-14: 00

  İrsaliyenin 2 kopyası her bir sevkıyat ile birlikte verilmelidir. Bir gönderi birkaç paketten oluşuyorsa, içerik açıkça irsaliyede belirtilmelidir.

  Tedarikçinin üçüncü şahıslar tarafından sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Alman Şirketler Yasası'nın (Aktiengesetz) 15. Bölümünde tanımlandığı şekilde Tedarikçiye bağlı bir şirket olsa bile onayımıza tabidir.
   
 4. Paketleme

  Haklı takdirimize bağlı olarak, tedarikçiden paketleme malzemesini uygun bir şekilde ücretsiz iade etme hakkına sahibiz. Ambalaj malzemesi tarafımızca toplanır ve tedarikçinin dikkatibe sunulur.

  Tedarikçi, daima yalnızca dayanıklı ambalaj malzemelerini (örneğin sandıklar, balya kordonları vb.) maliyet fiyatıyla faturalandırabilir ve taşıma ücretinin geri ödenebilmesi için üç ay içinde hesaplanan değerin 3/4 ün hesaba geçirilmesi gerekir.

  Tedarikçi, gönderininin uygun şekilde paketlenmesinden ve yanlış paketlemeden kaynaklanan tüm hasardan sorumludur.

  AB'nin belirli ambalaj malzemelerine (örneğin ABD'den gelen ahşap) kısıtlamalar getirdiği ülkelerden ithalat yapılması durumunda; teslimat, bu kısıtlamalardan (örneğin plastik paletler) etkilenmeyen uygun ambalaj malzemeleri içerisinde / üzerinde yapılmalıdır.
   
 5. Riskten geçmek; Ünvan devri

  Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, risk yalnızca mal / hizmetlerin alınmasından sonra bize geçer.

  Teslim edilen malların mülkiyeti, malların alınmasından sonra daima bize geçer. Tedarikçi tarafından yapılan basit unvan rezervasyonları, yalnızca yazılı olarak açıkça onay vermemiz halinde sözleşmenin bir parçası haline gelir. Uzun süreli veya genişletilmiş başlık rezervasyonları da aynı şekilde, yazılı olarak açıkça onay vermemiz durumunda geçerlidir.
   
 6. Öngörülemeyen olaylar; mücbir sebep

  Öngörülemeyen, özellikle mücbir sebepler olmak üzere olağanüstü olaylar söz konusuysa ve hükümet yetkilileri tarafından önlemlerin alınması durumunda, Tedarikçinin sözleşme ilişkisindeki etkileriyle ilgili bizimle derhal görüşmeleri başlatması gerekir.

  İlke olarak teslim etme / hizmet verme yükümlülüğünden muafiyet söz konusu değildir. Diğer hakların, özellikle temerrüde düştüğü iddiası, bu durumlarda da mümkündür.
   
 7. Özellikler; güvenceler / garantiler; garanti; yükümlülük

  Teslim edilen mal veya hizmetlerin kalitesi, miktarı, boyutları ve diğer özellikleri yasal veya kararlaştırılmış şartlara uygun olmalıdır.

  Makinelerin, montaj ve yedek parçaların teslimi sırasında; tedarikçi, genel kabul görmüş en son teknolojiye uygun olarak yürürlükteki iş güvenliği ve kaza önleme yönetmeliklerine ve emniyetle uyumlu yürütmeye uymakla yükümlüdür. Kabul, işletme, bakım ve onarım için gerekli olan tüm belgeler teslimat kapsamındadır.

  Standartlara atıfta bulunmak, genel olarak yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, koşulun hatasız garantisi anlamında bir güvence içerir. Benzer şekilde, numuneler, kalıplar ve resimler, çizimler, ölçüler ve ağırlık bilgisi gibi diğer belgeler ve bilgiler de hatasız bir kalite garantisi anlamında garantilidir.

  Ek olarak tedarikçi, kendisi tarafından sunulan teslimatların / hizmetlerin kullanımının ve / veya satışının üçüncü tarafların mevcut sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Bu teminat uyarınca, ilk talepte fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğine dair tüm üçüncü taraf iddialarına karşı bizi tazmin eder.

  Hak sahibi olduğumuz diğer iddiaların, özellikle de tazminat taleplerinin iddiaları etkilenmeyecektir.

  Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 377. Bölümündeki yükümlülüğümüz, teslimatın kimliğini ve eksiksizliğini ve açık nakliye hasarını kontrol etmekle sınırlıdır.

  Yetersiz performans olması durumunda, takdirimize bağlı olarak ve makul olanı dikkate alarak, başlangıç olarak yeniden işleme / değiştirme talebinde bulunabilir veya derhal kusurlu teslimatın bedel iadesi veya fiyatının düşürülmesine, tazminatın ve / veya tazmin edilmesine karşı geri alınmasını veya sözleşmenin iptali veya israf edilen iş / harcamaların iadesi talep edebiliriz.

  Garanti ve diğer iddialar, özellikle de yetersiz performansa dayalı olanlar, bu Satın Alma Koşullarında aksi belirtilmedikçe yasalara uygun olacaktır.

  Her türlü kusur genellikle haklı bir şikayet yapıldıktan sonra Tedarikçi tarafından giderilecektir. Bu, yalnızca çalışma veya işleme sırasında tespit edilmeleri durumunda da geçerlidir.

  Tedarikçiye üretim işlemi için sağlanan mallar, Malların Tedarikçi tarafından alınmasından sonra, kendi ürünü olarak kabul edilir. Tedarikçi, temin edilen malların kalitesini ve miktarını kontrol etmek, herhangi bir kusur / anormallikten derhal bize haber vermek ve temin edilen malları dikkatli bir şekilde ele almakla yükümlüdür. Sağlanan malzeme, Tedarikçinin hatası nedeniyle işleme sırasında kullanılamaz hale gelirse, değiştirme masrafları bize iade edilir. Acil operasyonel güvenlik tehlikesi ve aşırı hasarı önlemek için, hatayı kendimizden düzeltme veya üçüncü taraflarca düzeltme hakkını saklı tutarız. Tedarikçi gerekli maliyetleri iade etmeyi kabul eder. Bir kusur ancak Tedarikçiye danışıldıktan sonra, teslimatın gecikme tehlikesi olmadıkça veya tarafımızca yapılan iki talebe rağmen kusurun giderilmediği veya memnuniyetimiz giderilemediği takdirde giderilebilir.
   
 8. İade; özel iptal hakkı

  Kişisel durum şartlarında tedarikçi için nedensiz olmadığı sürece, ürünler prensipte iade edilebilir. Aynısı, özel yapım ürünler ve açılan paketler için de geçerlidir

  Tedarikçi teslimatlarını / hizmetlerini durdurursa veya malvarlığı nedeniyle iflas davası başlatılırsa veya iflas davası açılması başvurusu reddedilirse, mal / hizmetin tamamlanmamış kısmı için sözleşmeden çekilme hakkımız olur.
   
 9. Faturalar; ödemeler

  Faturalar, gecikme olmaksızın bize gönderilmelidir. Yasal gereklilikleri, özellikle KDV tutarı ve KDV kimlik numarası tanımlı olmalıdır.

  Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ödemeler fatura veya malların alınmasından itibaren 30 gün içinde hangisi önce gelirse,% 3 indirim ile yapılacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça net ödeme süresi, faturanın veya malların alınmasında hesaplanan 60 gündür.

  Performansın aksamaması durumunda, hizmet düzeltilinceye kadar tamamen veya kısmen ödemeyi durdurma hakkını saklı tutarız. Ödemeler, bir teslimatın / hizmetin düzenliliğinin onayı olarak değerlendirilmez.
   
 10. Gizlilik; üretim araçlarının ve malzemelerin mülkiyeti; sınai mülkiyet hakları

  Tedarikçi, siparişle ilgili olarak kendisine tanınan ticari ve teknik detayları gizli olarak ticari sır olarak değerlendirecek ve üçüncü taraflara ancak siparişi yerine getirmek için gerekli olan dereceye kadar aktaracaktır. Devir yazılı olarak bildirilmeli veya (mevcut gizlilik sözleşmesi olması durumunda), üçüncü şahıslarla yapılan gizlilik sözleşmesiyle aynı şekilde düzenlenmelidir.

  Tedarikçiye sipariş vermek veya tedarikçimiz tarafından üretilmek üzere tarafımıza sağlanan çizimler, modeller, aletler, numuneler, kalıplar, veri ortamları, know-how veya diğer üretim araçları (birlikte “üretim kaynakları” olarak adlandırılır) bizim adımıza bizim mülkiyetimizdir ve Tedarikçi tarafından yalnızca siparişi doldurmak amacıyla kullanılabilir. Özellikle, önceden yazılı iznimiz olmadan başka amaçlar için kullanılmamalı, çoğaltılmamalı, satılmamalı, rehin verilmemeli veya üçüncü taraflara erişilebilir olmamalıdır. Tüm fikri mülkiyet hakları, özellikle patent hakları ve üretim kaynaklarının ve üretim kaynaklarını kullanarak üretilen ürünlerin telif hakkı tamamen bize aittir. Üretim kaynaklarının değerini, ürünün değerine oranına göre üretim kaynaklarımızla üretilen ürünlerin ortak sahibi olacağız.

  Üretim kaynakları, Tedarikçi tarafından tüm özen ve dikkat gösterilerek bedelsiz muhafaza edilecek ve üçüncü taraf mülk olarak sigortalanacak ve derhal bize profesyonel olarak paketlenmiş ve iş ilişkisinin sonunda istek üzerine herhangi bir zamanda iyi durumda teslim edilecektir. Tedarikçi, taşeronlarına eşdeğer yükümlülükler yükleyecektir.
   
 11. Verilerin depolanması

  Temel Veri Koruma Yönetmeliğinin mevcut versiyonunun gereklerine tabi olarak Tedarikçi ile ilgili verileri saklama hakkına sahibiz.
   
 12. Yasal mekan; Uygulanabilir yasa

  Ticari /iş ile ilgili işlemler için, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm ihtilafların münhasır yasal mekanı, alıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

  Tedarikçi ile aramızdaki yasal ilişki, yalnızca Alman kanunlarına tabidir. Özellikle diğer uluslararası kanunların, diğer yasaların uygulanmasına neden olabilecek düzenlemeler açıkça reddedilir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme'nin (CISG) hükümleri de açıkça hariç tutulmuştur
   
 13. Şartların geçerliliği

  Bu Satın Alma Koşullarının her bir parçasının yasal olarak geçersiz olması durumunda, bu Satın Alma Koşullarının geri kalan bölümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Satınalma ve ödeme koşulları Lohmann Turkey

TEDARİK VE ÖDEME KOŞULLARI:

LOHMANN TURKEY YAPIŞKANLI BANTLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Değiştirilmiş versiyon: 16 Mayıs 2022

Not: Hüküm ve koşullar, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin gerekliliklerine uygun olarak gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir.

 

Tedarik ve Ödeme Koşulları

 1. Genel

  Bu Teslimat ve Ödeme Koşulları, tüm ticari/iş tekliflerimizin ve sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Mevcut ve gelecekteki iş ilişkileri için de geçerlidir. Gelecekte sipariş verilmesi halinde bu Teslimat ve Ödeme Koşullarına ayrıca atıfta bulunulmasına gerek olmayacaktır.

  Çelişkili standart hüküm ve koşullar, özellikle de satın alma koşulları, ticari işlemlerle ilgili olarak işbu belge ile açıkça reddedilmektedir. Bunlar yalnızca tarafımızdan yazılı olarak onaylandığı takdirde geçerli olacaktır. Farklı anlaşmalar, özellikle sözlü olarak varılanlar, aynı şekilde sadece tarafımızdan yazılı olarak onaylandığında bağlayıcı olacaktır.

  Bir sözleşmenin akdedilmesi, çelişkili standart hüküm ve koşullar nedeniyle başarısız olmayacaktır.

 2. Teklif ve Kabul

  Tekliflerimiz bağlayıcı değildir, ancak Müşteriye bağlayıcı bir teklif sunması için davet olarak görülmelidir. Sözleşme, Müşterinin siparişi (teklif) ve bizim kabulümüz ile sonuçlanır. Kabulün tekliften farklı olması durumunda, bu kabul tarafımızdan bağlayıcı olmayan yeni bir teklif teşkil eder.

  Satış fiyatları yalnızca yazılı olarak kabul edildikleri takdirde sabit olarak kabul edilecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, sevkiyat gününde yürürlükte olan son fiyat listemizdeki fiyatlar tahsil edilecektir. Aksi belirtilmedikçe, tüm fiyatlar Euro cinsinden net fiyatlardır ve bu teslimat koşullarına tabidir.

  Numuneler, patternler, sözlü ipuçları, tavsiyeler, diğer belgeler vb. ve örneğin fotoğraflar, çizimler ve boyut veya ağırlık beyanları şeklindeki bilgiler yalnızca yaklaşık değerlerdir ve açık bir yazılı güvence/garanti verilmediği sürece bağlayıcı değildir.

  Net satış fiyatı 500 Euro'nun altında olan siparişler için 75 Euro tutarında ek bir hizmet ücretine tâbidir.

 3. İfa Yeri; Teslimat

  Her iki sözleşme tarafı için de ifa yeri Lohmann Turkey adresi olan GEPOSB 2. cadde No:13 Gebze, Kocaeli’dir.

  Kısmi teslimat, daha fazla veya daha az miktarlarda teslimatlar yapma hakkımızı saklı tutarız. Aksi kararlaştırılmadıkça, faturalar orantılı olarak ayarlanacaktır. Bu şartların amacı doğrultusunda, herhangi bir kısmi teslimat belirli bir siparişin yerine getirilmesi olarak kabul edilecektir.

  Teslimat tarihleri açıkça belirtilmedikçe bağlayıcı değildir, ancak bunlara uymak için elimizden geleni yapacağız.

  Aksi kararlaştırılmamışsa, malları sevk etme yetkisine sahibiz. Sevkiyat, masrafları ve riski Müşteriye ait olmak üzere en ucuz şekilde gerçekleştirilecektir.

  Bunun yanı sıra, teslimat, Cari Hesap formunun imzalandığı tarihte yürürlükte olan INCOTERMS'e uygun olarak yorumlanacak ve sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirilecektir.

  Müşteri teslimat esnasında malları derhal ve uygun bir şekilde boşaltmalıdır. Demiryolu veya ticari nakliye araçları veya diğer nakliye sağlayıcıları ile teslimat durumunda, Müşteri taşıyıcı için gerekli formalitelerle ilgilenmek zorundadır. Bekleme süresinin maliyeti müşteriye yansıtılacaktır.

  Anlaşma uyarınca sevkiyat masrafının Lohmann Turkey tarafından üstlenilmesi belirtilmiş olması durumunda dahi, 500€ altında kalan tüm sevkiyat masrafları müşteriye aittir ve faturaya eklenecektir. Müşteriyle karşılıklı mutabık kalınarak belirlenen haftalık rutin sevkiyat gününün haricinde sevkiyat istenmesi durumunda, sevkiyatın organizasyonu ve masrafı müşteriye ait olacaktır.

 4. Yasal gerekliliklere uygunluk

  Aksi özellikle kararlaştırılmadıkça, Müşteri malların ithalatı, nakliyesi, depolanması ve kullanımıyla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymaktan sorumludur.

 5. Öngörülemeyen olaylar, Mücbir Sebepler

  Olağandışı, öngörülemeyen olaylar, özellikle mücbir sebepler, savaş, egemen güçler tarafından gerçekleştirilen eylemler, iş anlaşmazlıkları, trafiğin durması, üretimin bozulması, makine hasarları, hammadde kıtlığı vb. gibi Müşteriye bildirdiğimiz olaylar, geçerli olmaya devam ettikleri sürece artı makul bir ek başlangıç süresi için bizi teslimat yükümlülüğümüzden muaf tutacaktır. Özellikle gecikme, imkansızlık veya diğer geçici ifa etmeme durumları için Müşteriye tazminat veya başka bir ödeme yapma yükümlülüğümüz olmayacak ve bu tür olaylar bize sözleşmeyi henüz yerine getirmediğimiz ölçüde feshetme hakkı verecektir.

 6. Şikayetler; Garanti; Sorumluluk; Kusurluluk

  Ticari işlemler söz konusu olduğunda, Müşteri ilgili malları teslim aldıktan hemen sonra ve her halükarda işleme veya birleştirme işleminden önce tüm görünür kusurlar hakkında derhal yazılı bir şikayette bulunmalıdır.

  Müşteri her türlü kusuru uygun bir biçimde kaydetmeli ve belgelemelidir. Özellikle, teslimat sırasında nakliye belgeleri üzerinde nakliye sırasında meydana gelen hasarları ayrıntılı olarak not etmek ve hasarın fotoğraflarını çekmekle yükümlüdür. Müşteri ilgili malları bizim/sigortacılarımızın incelemesi için hazır bulundurmalıdır. Müşteri, Müşterinin sorumlu olduğu bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda, özellikle sigortacımızın haklı olarak sigorta yardımlarını ödemeyi reddetmesi durumunda, uğrayacağımız her türlü zarara karşı bizi tazmin etmelidir.

  Ticari işlemler söz konusu olduğunda, alışılagelmiş kırılmalar ve kayıplar ile performans özelliklerinden ihmal edilebilir sapmalar şikayet konusu yapılamaz. Hiçbir durumda, kullanımdan kaynaklanan normal aşınma ve yıpranmaya dayalı olarak garanti veya sorumluluk taleplerinde bulunulamaz.

  Sadece sözleşmede açıkça belirtilen veya sözleşmede açıkça ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde teminat olarak tanımlanan özellikler, teminat olarak kabul edilebilir. Sözlü anlaşmalar ancak yazılı sözleşmede tekrarlanması veya yazılı olarak teyit edilmesi halinde bağlayıcı olacaktır. "Daha önce olduğu gibi" ifadesi sadece mal ve ambalaj ile ilgilidir, fiyat ile ilgili değildir.

  Ticari işlemlerde, şikayet iletilmesi ve tarafımızca haklı bulunulması halinde; ya yenisini tedarik ederek ya da yeniden işleme tabi tutarak telafi etme ya da şikayet edilen malları geri alma ve satın alma bedelini iade etme hakkına sahip olacağız. Çözüm için iki girişimde bulunma hakkımız olacaktır. Zararlar, yalnızca ticari işlemler söz konusu olduğunda, Müşterinin satın alma fiyatında bir indirimi veya sözleşmenin iptalini kabul etmesini beklemenin makul olmadığı durumlarda talep edilebilir.

  Tanınmış standartlara veya malların başka bir tanım şekline yapılan atıf, genellikle ilgili malların daha ayrıntılı bir tanımını temsil eder ve böyle bir güvence / garanti açıkça kabul edilmedikçe, özelliklerin herhangi bir güvencesini veya garantisini temsil etmez. Malların belirli özelliklerine ilişkin ifadeler, test sonuçlarımıza veya tarafımızdan sağlanan kullanım talimatlarına dayanılarak yapılmış olsalar bile, Müşteriyi malları bizzat test etme yükümlülüğünden kurtarmaz.

  Kasıtlı olarak zarara neden olma veya ağır ihmal durumunda yasal temsilcilerimizin, yönetici personelimizin ve vekillerimizin kusurlu eylemlerinden veya ihmallerinden tamamen sorumlu olacağız. Hafif ihmal durumunda, yalnızca önemli sözleşme yükümlülükleri ihlal edilirse ve bu durumda yalnızca ilgili sözleşme türüne özgü öngörülebilir kayıplar için sorumlu olacağız. Yukarıdaki kısıtlama yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmaları için geçerli değildir.

 7. İadeler

  Nakliye hasarları da dahil olmak üzere her türlü iadeye yalnızca önceden yazılı onayımızla izin verilir. Özel modeller ve satılamaz mallar iade kapsamı dışındadır.

 8. Ödemeler; Özel İptal Hakkı; Mahsup ve Stopaj

  Ödemeler cari hesap formunda da imzalanan karşılıklı mutabık kalındığı şekilde yapılmalıdır.

  Yurt içi (yurt içi serbest bölgeler dahildir) satışlarda fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde, yurt dışı ihracat işlemlerinde 30 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde faturalarımız kabul edilmiş sayılacaktır. Faiz, söz konusu faiz için yasal orana göre tahsil edilecektir. Daha fazla zarar/kayıp için tazminat talep etme hakkı saklı kalacaktır.

  Geç ödeme durumunda, yalnızca peşin ödeme karşılığında başka teslimatlar yapma ve ödenmemiş tüm fatura tutarlarının derhal ödenmesini talep etme hakkına sahip olacağız.

  Müşterinin ödeme güçlüğü çektiğine dair bilgi almamız veya Müşterinin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini varsaymak için iyi bir nedene sahip olmamız veya Müşterinin bir iflas davası için başvurması veya böyle bir iflas davasının belirtilmesi durumunda, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağız. Müşteri bu tür bir fesih nedeniyle herhangi bir zarar talebinde bulunamaz.

  Teslimat tarihinde mutabık kalınan miktarın kabul edilmemesi veya ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, yasal düzenlemelerin gerektirebileceği uzatılmış bir son tarih veya bir ret uyarısı belirlemeye gerek olmaksızın ve son tarihten sonra bile kabulü talep etme hakkımıza halel getirmeksizin, Müşterinin daha fazla teslimat alma hakkını durduracaktır. Tarafımızca yapılabilecek olası diğer talepler, özellikle de zarar tazminatı talepleri bundan etkilenmeyecektir.

  İhtilafsız veya yasal olarak nihai ve bağlayıcı olarak kararlaştırılmış talepler haricinde mahsuplaşma yapılamaz. Aynı durum, başka bir sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir stopaj hakkı için de geçerlidir.

 9. Mülkiyetin saklı tutulması

  Yasal dayanakları ne olursa olsun, Müşteriye karşı diğer tüm taleplerimiz karşılanana kadar, aşağıdaki teminatlar bize verilecektir. Gerekirse, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu teminatların bir kısmını veya tamamını, değerlerinin sürekli olarak alacaklarımızın değerini %20'den fazla aştığı ölçüde serbest bırakacağız:

  Teslim edilen mallar, tamamen ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalacaktır. İşleme veya dönüştürme, bize herhangi bir yükümlülük getirmeden her zaman bizim adımıza yapılacaktır. Birleştirme veya karıştırma nedeniyle (müşterek) mülkiyetimizin artık geçerli olmaması halinde, Müşterinin ortaya çıkan ürün üzerindeki (müşterek) mülkiyetinin, mallarımızın fatura değerinin ortaya çıkan ürünün fatura değerine oranına tekabül eden bir payının bize geçeceği işbu belge ile kabul edilmektedir. Müşteri (müşterek) mülkiyetimizi ücretsiz olarak depolayacaktır. Üzerinde (müşterek) mülkiyete sahip olduğumuz mallar aşağıda "mülkiyetin saklı tutulmasına tabi mallar" olarak anılacaktır.

  Müşteri, normal iş akışı içinde mülkiyeti saklı tutulan malları işleme veya satma hakkına sahiptir. Mallar rehin verilemez veya teminat olarak gösterilemez. Müşteri, mülkiyeti saklı tutulan mallarla ilgili ve bunların satışından veya başka bir yasal dayanaktan kaynaklanan tüm taleplerini derhal geçerli olmak üzere bize teminat olarak devreder. İşbu belge ile Müşteriye, bize devredilen alacakları kendi adına ve bizim hesabımıza tahsil etmesi için geri alınabilir yetki vermekteyiz. Tarafımızdan talep edilmesi halinde, Müşteri temliki açıklayacak ve bize gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.

  Üçüncü taraflar mülkiyet hakkının saklı tutulmasına tabi mallar üzerinde hak iddia etmeye kalkışırsa, Müşteri onları mülkiyet hakkımız konusunda bilgilendirecek ve bizi derhal haberdar edecektir. Bu tür eylemlerden kaynaklanan masraflar ve zararlar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

 10. Gizlilik; Malzemelerin Mülkiyeti; Sınai Mülkiyet Hakları

  Müşteri, bir siparişle bağlantılı olarak bilgisine gelen ticari ve teknik ayrıntılara ticari sır olarak saygı göstermeli ve bunları gizli tutmalıdır.

  Müşteriye tarafımızdan sağlanan çizimler, modeller, aletler, numuneler, matrisler ve diğer materyaller bizim mülkiyetimizdedir ve önceden yazılı onayımız olmadan başka ticari amaçlarla kullanılamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, rehin verilemez veya başka herhangi bir şekilde üçüncü tarafların erişimine sunulamaz. Müşteri bu malzemeleri bizim için ücretsiz olarak depolayacak, üçüncü şahıs malı olarak sigortalayacak ve sipariş yerine getirildikten hemen sonra kendi inisiyatifiyle bize iade edecektir.

  Özellikle, tarafımızdan üretilen tüm resimler, çizimler, hesaplamalar ve diğer belgelere ilişkin tüm ilgili sınai mülkiyet haklarını ve tüm patentleri ve telif haklarını saklı tutarız. Belgeler vb. yalnızca ilgili sözleşmenin amaçları doğrultusunda kullanılabilir ve talebimiz üzerine herhangi bir zamanda derhal bize iade edilmelidir.

  Araçlar toplam veya orantılı olarak ücretlendirilecek ve bizim mülkiyetimizde kalacaktır.

  Ticari markalarımız ve markalarımızın yanı sıra tescilli ticari markalarımız açık iznimiz olmadan kullanılamaz.

 11. Veri Depolama

  Müşteri ile ilgili verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6698 no’lu versiyonundaki gerekliliklere tabi olarak saklama hakkına sahibiz.

 12. Yasal Mekan; Yargı Yetkisi

  Ticari işlemler için doğrudan veya dolaylı olarak sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yasal yer Gebze, Kocaeli olacaktır.

  Müşteri ile aramızdaki hukuki ilişki münhasıran Türk hukukuna tabidir. Diğer yasaların uygulanmasına yol açabilecek hükümler, özellikle de uluslararası özel hukuk hükümleri, burada açıkça hariç tutulmuştur. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Yeknesak Hukuka İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hükümleri de açıkça hariç tutulmuştur.

 13. Şartların geçerliliği

  Bu Teslimat ve Ödeme Koşullarının münferit hükümlerinin yasal olarak geçersiz olması halinde, bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.