Lohmann Şartları ve Koşulları

Lohmann Turkey

Versiyon of 14 Mayıs 2018

Not: Şartlar ve koşullar Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin gereklerine uygun olarak gözden geçirilmiş ve ayarlanmıştır.

 

Satınalma Koşulları

 1. Genel

  Bu Satın Alma Koşulları, tüm ticari / iş sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca mevcut ve gelecekteki iş ilişkileri için de geçerlidir. Gelecekteki siparişler verildiğinde, bu Satın Alma Şartlarına daha fazla atıfta bulunmak gerekmeyecektir

  “Tedarikçi Davranış Kuralları” da geçerlidir ve bu Satın Alma Koşulları ile birlikte sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Her iki dokümanı web sitemizde bulabilirsiniz: www.lohmann-tapes.com.

  Çelişkili standart şartlar ve koşullar, özellikle satış şartları, ticari / iş işlemleri bakımından açıkça reddedilir. Sadece bizim tarafımızdan yazılı olarak onaylandığı takdirde başvuruda bulunacaktır. Farklı sözlü anlaşmalar, özellikle sözlü olarak ulaşılanlar da, yalnızca yazılı olarak onayladığımız takdirde bağlayıcı olacaktır. Bir sözleşmenin akdi, çelişkili standart şartlar ve koşullar nedeniyle başarısız olmayacaktır.
   
 2. Siparişler; Fiyatlar

  Siparişler yalnızca yazılı olarak verilebilir (mektup, faks, PC-faks, e-posta ile). Sözlü olarak verilen siparişler ancak yazılı olarak onayladığımızda geçerlidir.

  Tedarikçi, fiyatları ve en kısa teslim süresini veya tarafımızca belirtilen teslim süresini belirterek, siparişlerimizi derhal yazılı olarak onaylamalıdır. Belirtilen fiyatlar sabittir ve yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça tüm yardımcı maliyetleri, özellikle paketleme, nakliye ve sigorta masraflarını içerir. Aksine anlaşma yapılması durumunda, navlun ve paketleme masrafları faturalarda ayrıca belirtilmelidir. Sipariş numaramız, teslimat notları ve faturalar dahil tüm yazışmalarda belirtilmelidir.
   
 3. Mal / hizmet teslimi; performans

  Mal / hizmet teslimi için öngörülen veya kabul edilen sürelere ve tarihlere uyulmalıdır. Bir sipariş kabul edildiğinde, mal / hizmetlerin teslim süresi sipariş tarihinde geriye dönük olarak başlar. Teslim süresine veya son teslim tarihine uyulmaması durumunda, Tedarikçi gecikmenin nedenlerini ve muhtemel süresini derhal bildirmelidir. Malların / hizmetlerin teslimi için mutabık kalınan sürelere veya son teslim tarihlerine uyulmadığı takdirde, Yüklenicinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle makul bir süre uzatıldıktan sonra sözleşmeden çekilme ve / veya tazminat talep etme hakkına sahip olacağız. Yüklenici, Yüklenicinin sorumlu olduğu malların / hizmetlerin, teslimat süresine bağlı kalarak yapılanların geç teslim edilmesi sonucu oluşan ek masrafları ödemek zorundadır.

  Geç teslimatın kabul edilmesi, diğer taleplerin feragat edilmesi anlamına gelmez. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, teslimatlar öngörülen veya kararlaştırılan varış yerine “adrese teslim” temelinde olacaktır. Ticari / iş işlemlerinde varış yeri aynı zamanda performansın yeri olacaktır.

  Nakliye araçları açıkça öngörülmedikçe veya kararlaştırılmadıkça, Tedarikçi, iyi niyet ilkelerine uygun olarak uygun bir nakliye yöntemi seçmelidir. Tedarikçi, nakliyeciye ilişkin gerekli formaliteleri ele almalıdır.

  Gümrük işlemleri ile ilgili tüm yükümlülükler, özellikle ihracat belgelerinin işlenmesi, Tedarikçi tarafından kendi masrafından karşılanmalıdır. Tedarikçi bize masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ithalat belgelerini (örneğin ihracat lisansları veya tercihli sertifikalar) vermekle yükümlüdür..

  AB’nin tercihli düzenlemeler yapmış olduğu ülkelerden yapılan teslimatlarda, yabancı menşeli malların tercihli muamele hakkına sahip olmasını bekliyoruz. Bu şartı yerine getirmeyen mallar teslim edilirse, Tedarikçi AB gümrük vergisini ödemek zorundadır .

  Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Tedarikçi kısmi teslimat yapma veya sipariş edilen miktardan daha fazla veya daha az teslimat yapma hakkına sahip değildir. Tedarikçinin sorumlu olduğu nedenlerle yapılan kısmi ve tamamlayıcı teslimatlar, fatura değerinden bağımsız olarak Tedarikçinin masrafından karşılanmalıdır ve öncelik tanınmalıdır. Bu, başka iddiaları uygulama hakkımızı etkilemez. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, mal teslimatları aşağıda belirtilen sürelerde yapılmalıdır. Daha sonra varış yapar ise, bir sonraki iş gününe kadar boşaltma mümkün olmayacaktır. Aşağıda belirtilen sürelere uymamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyetler, bu tür bir başarısızlıktan sorumlu olmadığımız sürece, Tedarikçi tarafından karşılanmalıdır.

  Pazartesi-Perşembe: 07: 30-17:30
  Cuma: 07: 30-14: 00

  İrsaliyenin 2 kopyası her bir sevkıyat ile birlikte verilmelidir. Bir gönderi birkaç paketten oluşuyorsa, içerik açıkça irsaliyede belirtilmelidir.

  Tedarikçinin üçüncü şahıslar tarafından sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Alman Şirketler Yasası'nın (Aktiengesetz) 15. Bölümünde tanımlandığı şekilde Tedarikçiye bağlı bir şirket olsa bile onayımıza tabidir.
   
 4. Paketleme

  Haklı takdirimize bağlı olarak, tedarikçiden paketleme malzemesini uygun bir şekilde ücretsiz iade etme hakkına sahibiz. Ambalaj malzemesi tarafımızca toplanır ve tedarikçinin dikkatibe sunulur.

  Tedarikçi, daima yalnızca dayanıklı ambalaj malzemelerini (örneğin sandıklar, balya kordonları vb.) maliyet fiyatıyla faturalandırabilir ve taşıma ücretinin geri ödenebilmesi için üç ay içinde hesaplanan değerin 3/4 ün hesaba geçirilmesi gerekir.

  Tedarikçi, gönderininin uygun şekilde paketlenmesinden ve yanlış paketlemeden kaynaklanan tüm hasardan sorumludur.

  AB'nin belirli ambalaj malzemelerine (örneğin ABD'den gelen ahşap) kısıtlamalar getirdiği ülkelerden ithalat yapılması durumunda; teslimat, bu kısıtlamalardan (örneğin plastik paletler) etkilenmeyen uygun ambalaj malzemeleri içerisinde / üzerinde yapılmalıdır.
   
 5. Riskten geçmek; Ünvan devri

  Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, risk yalnızca mal / hizmetlerin alınmasından sonra bize geçer.

  Teslim edilen malların mülkiyeti, malların alınmasından sonra daima bize geçer. Tedarikçi tarafından yapılan basit unvan rezervasyonları, yalnızca yazılı olarak açıkça onay vermemiz halinde sözleşmenin bir parçası haline gelir. Uzun süreli veya genişletilmiş başlık rezervasyonları da aynı şekilde, yazılı olarak açıkça onay vermemiz durumunda geçerlidir.
   
 6. Öngörülemeyen olaylar; mücbir sebep

  Öngörülemeyen, özellikle mücbir sebepler olmak üzere olağanüstü olaylar söz konusuysa ve hükümet yetkilileri tarafından önlemlerin alınması durumunda, Tedarikçinin sözleşme ilişkisindeki etkileriyle ilgili bizimle derhal görüşmeleri başlatması gerekir.

  İlke olarak teslim etme / hizmet verme yükümlülüğünden muafiyet söz konusu değildir. Diğer hakların, özellikle temerrüde düştüğü iddiası, bu durumlarda da mümkündür.
   
 7. Özellikler; güvenceler / garantiler; garanti; yükümlülük

  Teslim edilen mal veya hizmetlerin kalitesi, miktarı, boyutları ve diğer özellikleri yasal veya kararlaştırılmış şartlara uygun olmalıdır.

  Makinelerin, montaj ve yedek parçaların teslimi sırasında; tedarikçi, genel kabul görmüş en son teknolojiye uygun olarak yürürlükteki iş güvenliği ve kaza önleme yönetmeliklerine ve emniyetle uyumlu yürütmeye uymakla yükümlüdür. Kabul, işletme, bakım ve onarım için gerekli olan tüm belgeler teslimat kapsamındadır.

  Standartlara atıfta bulunmak, genel olarak yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, koşulun hatasız garantisi anlamında bir güvence içerir. Benzer şekilde, numuneler, kalıplar ve resimler, çizimler, ölçüler ve ağırlık bilgisi gibi diğer belgeler ve bilgiler de hatasız bir kalite garantisi anlamında garantilidir.

  Ek olarak tedarikçi, kendisi tarafından sunulan teslimatların / hizmetlerin kullanımının ve / veya satışının üçüncü tarafların mevcut sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Bu teminat uyarınca, ilk talepte fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğine dair tüm üçüncü taraf iddialarına karşı bizi tazmin eder.

  Hak sahibi olduğumuz diğer iddiaların, özellikle de tazminat taleplerinin iddiaları etkilenmeyecektir.

  Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 377. Bölümündeki yükümlülüğümüz, teslimatın kimliğini ve eksiksizliğini ve açık nakliye hasarını kontrol etmekle sınırlıdır.

  Yetersiz performans olması durumunda, takdirimize bağlı olarak ve makul olanı dikkate alarak, başlangıç olarak yeniden işleme / değiştirme talebinde bulunabilir veya derhal kusurlu teslimatın bedel iadesi veya fiyatının düşürülmesine, tazminatın ve / veya tazmin edilmesine karşı geri alınmasını veya sözleşmenin iptali veya israf edilen iş / harcamaların iadesi talep edebiliriz.

  Garanti ve diğer iddialar, özellikle de yetersiz performansa dayalı olanlar, bu Satın Alma Koşullarında aksi belirtilmedikçe yasalara uygun olacaktır.

  Her türlü kusur genellikle haklı bir şikayet yapıldıktan sonra Tedarikçi tarafından giderilecektir. Bu, yalnızca çalışma veya işleme sırasında tespit edilmeleri durumunda da geçerlidir.

  Tedarikçiye üretim işlemi için sağlanan mallar, Malların Tedarikçi tarafından alınmasından sonra, kendi ürünü olarak kabul edilir. Tedarikçi, temin edilen malların kalitesini ve miktarını kontrol etmek, herhangi bir kusur / anormallikten derhal bize haber vermek ve temin edilen malları dikkatli bir şekilde ele almakla yükümlüdür. Sağlanan malzeme, Tedarikçinin hatası nedeniyle işleme sırasında kullanılamaz hale gelirse, değiştirme masrafları bize iade edilir. Acil operasyonel güvenlik tehlikesi ve aşırı hasarı önlemek için, hatayı kendimizden düzeltme veya üçüncü taraflarca düzeltme hakkını saklı tutarız. Tedarikçi gerekli maliyetleri iade etmeyi kabul eder. Bir kusur ancak Tedarikçiye danışıldıktan sonra, teslimatın gecikme tehlikesi olmadıkça veya tarafımızca yapılan iki talebe rağmen kusurun giderilmediği veya memnuniyetimiz giderilemediği takdirde giderilebilir.
   
 8. İade; özel iptal hakkı

  Kişisel durum şartlarında tedarikçi için nedensiz olmadığı sürece, ürünler prensipte iade edilebilir. Aynısı, özel yapım ürünler ve açılan paketler için de geçerlidir

  Tedarikçi teslimatlarını / hizmetlerini durdurursa veya malvarlığı nedeniyle iflas davası başlatılırsa veya iflas davası açılması başvurusu reddedilirse, mal / hizmetin tamamlanmamış kısmı için sözleşmeden çekilme hakkımız olur.
   
 9. Faturalar; ödemeler

  Faturalar, gecikme olmaksızın bize gönderilmelidir. Yasal gereklilikleri, özellikle KDV tutarı ve KDV kimlik numarası tanımlı olmalıdır.

  Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ödemeler fatura veya malların alınmasından itibaren 30 gün içinde hangisi önce gelirse,% 3 indirim ile yapılacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça net ödeme süresi, faturanın veya malların alınmasında hesaplanan 60 gündür.

  Performansın aksamaması durumunda, hizmet düzeltilinceye kadar tamamen veya kısmen ödemeyi durdurma hakkını saklı tutarız. Ödemeler, bir teslimatın / hizmetin düzenliliğinin onayı olarak değerlendirilmez.
   
 10. Gizlilik; üretim araçlarının ve malzemelerin mülkiyeti; sınai mülkiyet hakları

  Tedarikçi, siparişle ilgili olarak kendisine tanınan ticari ve teknik detayları gizli olarak ticari sır olarak değerlendirecek ve üçüncü taraflara ancak siparişi yerine getirmek için gerekli olan dereceye kadar aktaracaktır. Devir yazılı olarak bildirilmeli veya (mevcut gizlilik sözleşmesi olması durumunda), üçüncü şahıslarla yapılan gizlilik sözleşmesiyle aynı şekilde düzenlenmelidir.

  Tedarikçiye sipariş vermek veya tedarikçimiz tarafından üretilmek üzere tarafımıza sağlanan çizimler, modeller, aletler, numuneler, kalıplar, veri ortamları, know-how veya diğer üretim araçları (birlikte “üretim kaynakları” olarak adlandırılır) bizim adımıza bizim mülkiyetimizdir ve Tedarikçi tarafından yalnızca siparişi doldurmak amacıyla kullanılabilir. Özellikle, önceden yazılı iznimiz olmadan başka amaçlar için kullanılmamalı, çoğaltılmamalı, satılmamalı, rehin verilmemeli veya üçüncü taraflara erişilebilir olmamalıdır. Tüm fikri mülkiyet hakları, özellikle patent hakları ve üretim kaynaklarının ve üretim kaynaklarını kullanarak üretilen ürünlerin telif hakkı tamamen bize aittir. Üretim kaynaklarının değerini, ürünün değerine oranına göre üretim kaynaklarımızla üretilen ürünlerin ortak sahibi olacağız.

  Üretim kaynakları, Tedarikçi tarafından tüm özen ve dikkat gösterilerek bedelsiz muhafaza edilecek ve üçüncü taraf mülk olarak sigortalanacak ve derhal bize profesyonel olarak paketlenmiş ve iş ilişkisinin sonunda istek üzerine herhangi bir zamanda iyi durumda teslim edilecektir. Tedarikçi, taşeronlarına eşdeğer yükümlülükler yükleyecektir.
   
 11. Verilerin depolanması

  Temel Veri Koruma Yönetmeliğinin mevcut versiyonunun gereklerine tabi olarak Tedarikçi ile ilgili verileri saklama hakkına sahibiz.
   
 12. Yasal mekan; Uygulanabilir yasa

  Ticari /iş ile ilgili işlemler için, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm ihtilafların münhasır yasal mekanı, alıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

  Tedarikçi ile aramızdaki yasal ilişki, yalnızca Alman kanunlarına tabidir. Özellikle diğer uluslararası kanunların, diğer yasaların uygulanmasına neden olabilecek düzenlemeler açıkça reddedilir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme'nin (CISG) hükümleri de açıkça hariç tutulmuştur
   
 13. Şartların geçerliliği

  Bu Satın Alma Koşullarının her bir parçasının yasal olarak geçersiz olması durumunda, bu Satın Alma Koşullarının geri kalan bölümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Satınalma ve ödeme koşulları Lohmann Turkey

14 May 2018 Versiyon

Not: Şartlar ve koşullar, temel Veri Koruma Yönetmeliğinin gereklerine uygun olarak gözden geçirilmiş ve ayarlanmıştır.

 

Satınalma ve Ödeme Koşulları

 1. Genel

  Bu Teslimat ve Ödeme Koşulları, tüm ticari / iş tekliflerimizin ve sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca mevcut ve gelecekteki iş ilişkileri için de geçerlidir. Gelecekteki siparişlerin verilmesi halinde, bu Teslimat ve Ödeme Koşullarına daha fazla atıfta bulunmak gerekmeyecektir.

  Çelişkili standart şartlar ve koşullar, özellikle de satın alma şartlarında, ticari / iş işlemleri ile ilgili olarak açıkça reddedilir. Sadece bizim tarafımızdan yazılı olarak onaylandığı takdirde başvuruda bulunacaktır. Özellikle sözlü olarak yapılan sapma anlaşmaları da ancak yazılı olarak onayladığımız takdirde bağlayıcı olacaktır.

  Bir sözleşmenin imzalanması, çelişkili şartlar ve koşullar nedeniyle başarısız olmaz.
   
 2. Teklif ve Kabul

  Tekliflerimiz bağlayıcı değildir, ancak bağlayıcı bir teklif sunmak için müşteri olarak kabul edilmelidir. Sözleşme, Müşterinin emri (teklifi) ve bizim kabulümüzle sonuçlanır. Kabul etme teklifinden farklıysa, tarafımızca bağlayıcı olmayan yeni bir teklif de sunarız.

  Satış fiyatları ancak yazılı olarak kabul edilmeleri durumunda sabit olarak kabul edilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, sevkiyat gününde yürürlükte olan son fiyat listemizdeki fiyatlar, fatura edilecektir. Aksi belirtilmedikçe, tüm fiyatlar euro cinsinden net fiyatlardır ve bu teslimat şartlarına tabidir.

  Örnekler, kalıplarr, sözlü ipuçları, diğer dokümantasyon önerileri vb. boyut veya ağırlıktaki fotoğraflar, çizimler ve beyanlar yalnızca yaklaşık olup açık bir yazılı güvence / garanti sağlanmadıkça bağlayıcı değildir.

  Net satış fiyatı 500 €'dan az olan siparişler de 75 € luk ek servis ücreti uygulanacaktır.
   
 3. Performans yeri; Teslimat

  Her iki taraf için de performans veya teslimat şubemizin yeri 56567 Neuwied, Almanya

  Kısmi teslimatların yanı sıra, fazladan veya kısa teslimatların, özellikle siparişlerin rasyonel bir şekilde işleme konulmasının, alıcı için makul olmadığı sürece, hakkını saklı tutarız. Mantıksızlığın kanıtı müşteriye kalmıştır. Aksi kararlaştırılmadıkça, faturalar buna göre orantılı olarak değiştirilecektir. Her bir kısmi teslimatın, bu koşulların anlamı dahilinde özel bir siparişin tamamlandığı kabul edilir.

  Teslim tarihleri açıkça belirtilmediği sürece bağlayıcı değildir, ancak bunlara uymak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

  Aksi kararlaştırılmadıkça malları gönderme hakkına sahibiz. Sevkiyat, müşteri maliyet ve risklerine bağlı olarak yürütülecektir.

  Bunun yanı sıra, teslimat, Genel Ticari Terimlerin sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan INCOTERMS uyarınca yorumlanacağı sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirilecektir

  Teslimat "serbest varış yeri" veya "serbest depo", gezilebilir bir erişim yolunun şartı boşaltılmadan teslimat anlamına gelir. Boşaltma müşteri tarafından derhal ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bekleme süreleri müşteriden tahsil edilir.

  Demiryolu, ticari yük trafiği taşıtları veya diğer taşıma modları ile teslimat durumunda, alıcı, yük taşıyıcısına ilişkin gerekli formaliteleri yapmalıdır.
   
 4. Yasal gerekliliklere uygunluk

  Aksi özellikle kararlaştırılmadıkça, Müşteri malın ithalatı, nakliyesi, depolanması ve kullanılmasıyla ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uymaktan sorumludur.

  Kağıt ve karton ambalajlar fatura edilmeyecektir. Değerli paketleme (kutular, vb.) Her zaman maliyet fiyatından tahsil edilecektir ve taşıma bedelinin iade edilmesini takip eden üç ay içinde faturalanan değerin 2 / 3'ü kadar bir değere tahsil edilecektir.
   
 5. Öngörülmeyen olaylar , mücbir sebepler

  Özellikle mücbir sebep, savaş, egemen güçlerin yürüttüğü eylemler, iş uyuşmazlıkları, trafik kesintileri, üretimin bozulması, makine zararları, ham madde kıtlığı gibi olağandışı ve öngörülmeyen olayların, müşteriye bilgilendirilmesi bizi mümkün olduğunca sevkiyat zorunluluğundan muaf tutacaktır. Müşteriye, özellikle gecikme, imkansızlık veya diğer geçici performans dışı durumlar için tazminat ödemeye yükümlülüğümüz olmayacak ve bu tür olaylar, sözleşmeyi henüz tamamlamadığımız ölçüde sona erdirme hakkımızı kazandıracaktır. Yukarıdaki düzenlemeler, bu olayların meydana gelmesinden dolayı hatalı olduğumuz sürece geçerli değildir.
   
 6. Şikayetler; Garanti; Sorumluluk; Arıza

  Ticari işlemlerde, Müşteri, ilgili malların alınmasından hemen sonra ve herhangi bir durumda işleme veya kombinasyondan önce, görülebilir tüm kusurlar hakkında derhal yazılı bir şikayet sunmalıdır.

  Müşteri, kusurları uygun bir biçimde kaydetmeli ve belgelendirmelidir. Özellikle, teslimat sırasında nakliye belgelerinde taşıma sırasında meydana gelen hasarla ilgili ayrıntılı notlar almak ve hasarın fotoğraflarını çekmek için elinden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, Müşteriden bireysel olarak bu durumu beklemenin makul olmadığı sürece, Müşteri tarafından bizim için / sigorta şirketlerimiz tarafından incelenebilecek ürünleri saklamanız gerekir. Müşteri, özellikle sigortacımız sigorta haklarını ödemeyi haklı olarak reddederse, Müşterinin sorumlu olduğu bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu yaşadığımız dezavantajlara karşı bizi tazmin etmelidir.

  Ticari işlemler söz konusu olduğunda, alışılmış arızalar, kayıplar ve performans şartnamelerindeki önemsiz sapmalar şikayet konusu yapılamaz. Hiçbir durumda, kullanımdan kaynaklanan normal aşınma ve yıpranma esasına dayanarak hiçbir garanti veya sorumluluk iddia edilemez.

  Ticari işlemlerde, kasıtlı olarak kayba neden olduğumuz durumlar dışında bir (1) yıllık garanti süresi geçerlidir.

  Sözleşmede açıkça ifade edilen veya sözleşmenin içeriğine göre açıkça ve kesin olarak tanınabilen bu tür özelliklerdir. Sözlü anlaşmaların etkili olması için yazılı sözleşmede tekrarlanması gerekir veya yazılı olarak onaylanmalıdır. "Her zamanki gibi" tabiri sadece mal ve ambalajları ifade eder, fiyatla ilgili değildir.

  Ticari işlemlerde, izin verildiği ve onaylandığı zaman içerisinde, şikayetin haklı bulunulması durumunda, bir ikame yapılması veya yeniden işleme yapılması ya da şikayette bulunan malların geri alınması ve tazmin edilmesi yoluyla telafi edilme hakkına sahip olacağız. Düzeltmek için iki girişimde bulunma hakkımız olacak. Hasarlar, yalnızca ticari işlemlerde Müşteriden satın alma fiyatının düşürülmesini veya sözleşmenin iptalini kabul etmesini beklemenin makul olmaması durumunda talep edilebilir.

  Tanınan standartlara veya malların başka bir açıklama biçimine yapılan atıf, genellikle söz konusu malların daha ayrıntılı bir tanımını temsil eder ve böyle bir teminat açıkça kararlaştırılmadıkça, herhangi bir teminat veya özellik garantisi vermez. Test sonuçlarına göre yapılmış olsalar bile, malların belirli özelliklerine ilişkin açıklamalar veya tarafımızdan verilen kullanım talimatları, Müşteriyi malların kendisini test etme yükümlülüğünden kurtarmaz.

  Kasıtlı olarak kaybedilmesi veya ağır ihmali durumunda yasal temsilcilerimiz, yönetici personelimiz ve vekil ajanların suçlu eylemleri veya ihmallerinden tamamen sorumlu olacağız. Hafif bir ihmal durumunda, yalnızca önemli sözleşme yükümlülükleri ihlal edilirse bunlardan sorumlu olacağız ve bu durum yalnızca ilgili sözleşme türüne özgü öngörülebilir zararlardan sorumlu olacaktır. Yukarıdaki kısıtlama, hayati, uzuv veya sağlıktaki yaralanmalar için geçerli değildir.
   
 7. İadeler

  Her türlü iadede, nakliye hasarlarında da, sadece önceden yazılı onayımızla izin verilir. Özel modeller, açılmış paketler ve satılamayan ürünler herhangi bir geri iadenin dışında tutulur.
   
 8. Ödemeler; İndirim; Özel İptal Etme; Ofset ve Stopaj

  Aksi kararlaştırılmadıkça ödemeler faturanın alınmasına bağlıdır. Net ödeme, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

  Çek veya değişim faturası ile ödeme, ödemenin sorumluluğundadır ve onayımızı gerektirir. Temel olarak, üç aydan daha uzun süreli faturaları kabul etmiyoruz. Herhangi bir banka, indirim ve tahsilat bedeli geri ödenir.

  Fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmedikçe, faturalarımız kabul edilmiş sayılır. Gecikme faizi yasal gecikme faizi üzerinden tahsil edilir. Daha fazla hasar beyanı saklı kalmaktadır.

  Nakit indirim anlaşması durumunda, navlun bedelleri olmadan yalnızca malların değeri iskonto edilebilir. Bununla birlikte, nakit indirimi hakkı yalnızca müşterinin hesabında başka bir fatura tutarı bulunmuyorsa mevcuttur.

  Geciken ödeme veya bir faturanın veya çekin kabul edilmemesi durumunda, uzatma ödenmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm ödenmemiş fatura tutarlarının derhal ödenmesini istemek için yalnızca önceden ödemeye tabi olan ek teslimatlar yapma hakkımız olacak ve ödeme ve talep nakit ödemesi veya menkul kıymetlerin yerine konmasıyla ilgili olarak verilen faturaları / çekleri iade etme hakkı kazanacağız.

  Müşterinin ödeme zorluklarının farkına varırsak ya da yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine inanmak için makul bir nedenimiz varsa veya müşterinin iflas davalarının açılması durumunda sözleşmeden çekilme hakkımız vardır. Sözleşmenin sonlandırılması nedeniyle Müşteri tazminat talebinde bulunamaz.

  Teslim tarihinde kararlaştırılan miktarın kabul edilmemesi veya ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Müşterinin daha fazla teslimat alma hakkını, uzatılmış bir son tarih belirlemeye gerek kalmadan veya yasal düzenlemeler ile gerekebilecek önyargısız bir şekilde reddedilme uyarısı bırakmasını önler. Bizim tarafımızdaki muhtemel ilave talepler, özellikle hasar tazminat talepleri etkilenmeden kalacaktır.

  Kesinti veya yasal olarak nihai ve bağlayıcı olarak karar verilen talepler haricinde mahsup etme işlemi hariç tutulmuştur. Aynı durum başka bir sözleşmenin neden olduğu herhangi bir stopaj hakkı için de geçerlidir.
   
 9. Unvan rezervasyonu

  Müşteri aleyhindeki diğer iddialarımızın tümü, yasal dayanağı ne olursa olsun yerine getirilinceye kadar, bize aşağıdaki teminatlar verilecektir. Gerekirse, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu menkul kıymetlerin bir kısmını veya tamamını, değerlerinin ısrarla taleplerimizin değerini% 20'den daha fazla aştığı ölçüde serbest bırakacağız:

  Teslim edilen mallar bizim malımız olarak kalır. İşleme veya yeniden şekillendirme her zaman bizim için yapılır, ancak bizim için zorunluluğu yoktur. Eğer (ortak) sahipliğimizin bağlantısı, karıştırılması veya harmanlanmasıyla sona ermesi durumunda, birleşik nesnede sipariş verenin (ortak) sahipliğinin (ilgili fatura değerine dayanarak) bize değeri geçeceği kabul edilmiştir. Müşteri (ortak) mülkümüzü ücretsiz tutar. (Birlikte-) mülkiyet hakkına sahip olan mallar aşağıda "ayrılmış mallar" olarak adlandırılır..

  Müşteri normal iş akışı içerisinde unvan rezervasyonuna tabi malları işleme veya satma hakkına sahiptir. Mallar rehin edilemez veya teminat olarak verilemez. Müşteri, mülkiyet hakkını saklı tutmaya ve satışlarından ya da başka bir yasal temele dayanan mallarla ilgili tüm talepleri derhal bir güvenlik olarak bize atar. Müşteriye, kendi adına ve hesabımız için bize verilen talepleri toplaması için iptal edilebilir bir yetki veriyoruz. Bizim tarafımızdan istenirse, Müşteri ödevi açıklayacak ve gerekli bilgi ve belgeleri bize sağlayacaktır.

  Üçüncü şahıslar tarafından ayrılmış mallara erişim durumunda, alıcı mülkiyetimizi gösterecek ve hemen bizi bilgilendirecektir. Müşteri bu tür olaylardan kaynaklanan masrafları ve zararları karşılamaktadır.
   
 10. Gizlilik; Malzemelerin mülkiyeti; Mülkiyet hakları

  Alıcı, sipariş işleme ile ilgili olarak kendisi tarafından bilinen ticari ve teknik ayrıntılara ticari sır olarak muamele etmeli ve bunları gizli tutmalıdır.

  Müşteriye tarafımızdan sağlanan çizimler, modeller, araçlar, numuneler, matrisler ve diğer materyaller bizim mülkümüzdür ve önceden verilmiş yazı onay olmadan üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde çoğaltılamaz, satılamaz, rehin gösterilemez veya erişilebilir hale getirilemez. Müşteri bu malzemeleri bizim için ücretsiz olarak depolar, üçüncü taraf mülk olarak sigorta ettirir ve siparişin alınmasından hemen sonra bize kendi inisiyatifiyle geri gönderir.

  Özellikle, tüm fikri mülkiyet haklarına ait tüm resimler, çizimler, hesaplamalar ve diğer belgelere, özellikle patent haklarına ve telif haklarına sahibiz. Belgeler, sadece sözleşmeye dayalı ilişkinin amaçları için kullanılmalı ve talep üzerine herhangi bir zamanda gecikmeden bize iade edilmelidir.

  Araçlar, tamamen veya kısmen tarafımızca faturalandırılmış olsalar bile mülkiyetimiz olarak kalacaktır.

   
 11. Bilginin Depolanması

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Müşteri ile ilgili verileri güncel sürümünde saklama hakkına sahibiz.
   
 12. Yasal Mekan; Yargı

  Ticari veya kurumsal işlemlerde, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşmeden doğan ilişkilerden kaynaklanan tüm ihtilaflar ve döviz ve çek iddiaları için mahkeme yeri 56567 Neuwied Almanya' dır.

  Müşteri ile aramızdaki yasal ilişki sadece Alman kanunlarına tabidir. Özellikle başka kanunların uygulanmasına yol açabilecek uluslararası özel hukuk hükümleri hükümler açıkça hariç tutulmuştur. Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin hükümleri de açıkça hariç tutulmuştur.
   
 13. Şartların Geçerliliği

  Bu Teslimat ve Ödeme Koşullarının bireysel hükümlerinin geçersiz olması durumunda, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.